Dlaczego siemię lniane do diety dr Budwig musi być ekologiczne?

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2023, Alicja (Primanatura)

Żywność w diecie dr Budwig musi być ekologiczna. Każda. Zatem do diety dr Budwig kupuj tylko siemię ekologiczne! W przypadku siemienia jest to ważne co najmniej z 2 powodów.

2 powody, dla których w diecie dr Budwig należy kupować siemię lniane ekologiczne

Po pierwsze, len jest hiperakumulatorem – czyli rośliną o wybitnych właściwościach akumulujących zanieczyszczenia gleby (hiperakumulatory stosuje się go tzw. fitoremediacji czyli odtruwania gleb. Dlatego len do celów zdrowotnych nie powinien być uprawiany na glebach zanieczyszczonych (czy to metalami ciężkimi, czy szkodliwą chemią rolniczą, która może utrzymywać się w glebach latami*).

Po drugie, w rolnictwie TUŻ PRZED ZBIORAMI NAGMINNIE stosuje się dziś do suszenia zbóż, strączków i niektórych ziaren oleistych – nie tradycyjne suszarnie – a desykanty chemiczne. Wśród tych desykantów najpopularniejszym jest bardzo szkodliwy, rakotwórczy pestycyd: glifosat (Roundap). Oficjalnie nie powinien być stosowany do desykacji niczego, poza zbożami i rzepakiem. Ale kto sprawdzi, czy rolnik przejął się zaleceniami z ulotki pestycydu?

Kontrole rolnicze

Teoretycznie rolnik konwencjonalny podlega kontroli z ramienia PIORIN czyli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz z ramienia SANEPID. W praktyce może jednak nie być skontrolowany ani razu.

Rolnik ekologiczny oprócz wymienionych wyżej kontroli podlega też obowiązkowej corocznej kontroli ekologicznej przez jednostkę certyfikującą. Bo corocznie musi odnawiać swój certyfikat ekologiczny.

Jednostki certyfikujące regularnie kontrolują rolników ekologicznych w zakresie stosowanych środków ochrony roślin i nawozów (w rolnictwie ekologicznym nie wolno stosować tej samej chemii, którą stosują rolnicy konwencjonalni, np. zakazany jest glifosat). Regularnie badane są więc nie tylko wyprodukowane płody rolne, ale i próbki gleby, które bada się pod kątem m.in. zakazanej chemii rolniczej. Dlatego żywność pochodząca z certyfikowanego rolnictwa ekologicznego to dziś jedyna na 100% sprawdzona zdrowa żywność.

* W publikacji „Toksyczne działanie glifosatu na układ nerwowy: przegląd systematyczny” [1] czytamy, że: „okres półtrwania glifosatu w glebie może wynosić od 1 do 280 dni, podczas gdy okres półtrwania kwasu aminometylofosfonowego (AMPA), jego głównego metabolitu, waha się od 23 do 958 dni.” Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej, że: połowa glifosatu, która dostanie się do gleby rozłoży się w trakcie średnio 140 dni (ponad 4,5 miesiąca). A druga połowa będzie się rozkładać dłużej. W wyniku rozkładu pierwszej połowy powstanie nowa substancja- AMPA – równie toksyczna, co glifosat. Połowa powstałej AMPY rozłoży się średnio po 490 dniach, czyli ponad 16 miesiącach. A druga połowa będzie się rozkładać dłużej… 🙁 Nie dziwi więc fakt, że pozostałości glifosatu wykryto w moczu 60?80% Amerykanów (średnio 2?3 ?g/l, maksymalnie 233 ?g/l) oraz 44% Europejczyków (średnio <1 ?g/l, maksymalnie 5 ?g/L).

O tym, dlaczego pestycydy są szkodliwe, dowiesz się z wpisu: Pestycydy mogą powodować dziesiątki chorób degeneracyjnych

Bibliografia:

[1] Costas-Ferreira C, Durán R, Faro LRF. Toxic Effects of Glyphosate on the Nervous System: A Systematic Review. Int J Mol Sci. 2022 Apr 21;23(9):4605. doi: 10.3390/ijms23094605. PMID: 35562999; PMCID: PMC9101768.