Nota prawna

ZAŁĄCZNIK D: Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi integralną część Regulaminu. Możesz korzystać z naszego Bloga tylko pod warunkiem pełnej akceptacji warunków Regulaminu, w tym warunków opisanych w Nocie Prawnej.

  1. Informujemy, że ani Właściciel, ani Wydawca, ani Autorzy Bloga nie świadczą medycznego doradztwa ani usług i nie mają intencji wchodzenia z Użytkownikami w relację lekarz – pacjent, dlatego żadne treści zamieszczane w ramach Bloga, w tym opisane w Artykułach i Komentarzach procedury i sugestie nie mogą być traktowane jako forma konsultacji lekarskiej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej.
  2. Właściciel, Wydawca, Autorzy i Użytkownicy korzystają z konstytucyjnego prawa do wyrażania swoich poglądów, w tym osądów oraz pozyskiwania informacji i rozpowszechniania uzyskanych informacji.
  3. Ani Właściciel, ani Wydawca, ani Autorzy nie odpowiadają za niezawodność i skuteczność rozpowszechnianych informacji ani za poprawne z nich korzystanie, jak również nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie (szkody rzeczywiste jak i utracone korzyści) poniesione przez Użytkownika w wyniku zastosowania się do opublikowanej na Blogu informacji.
  4. Wydawca uprzejmie przypomina Użytkownikom, że:
    1. stosowanie jakichkolwiek metod i preparatów medycznych i paramedycznych ZAWSZE powinno być skonsultowane wcześniej z lekarzem lub wykwalifikowanym terapeutą w związku ze specyficznymi potrzebami zdrowotnymi każdej osoby.
    2. według aktualnie obowiązującego prawa suplementy diety nie są lekami i nie służą do diagnozowania, leczenia chorób, ani zapobiegania chorobom.
    3. treść etykiety/ulotki dołączanej do każdego produktu ma pierwszeństwo przed informacjami zawartymi na Blogu.