Dieta dr Budwig a chemioterapia i radioterapia

Dr Budwig odmawiała kontynuowania leczenia u pacjentów, którzy decydowali się na chemio- lub radioterapię w czasie stosowania diety.

Chemio- i radioterapia w drastyczny sposób obniżają odporność organizmu oraz wydajność pracy wątroby i nerek. Wie o tym każdy pacjent, który został poddany działaniu chemioterapii lub radioterapii. Paradoksalnie, choć traktowane są jako oficjalne lekarstwo na raka, z natury swojej mają kancerogenne (rakotwórcze) działanie.

Terapeuci, którzy stosują alternatywne leczenie przeciwnowotworowe, odradzają swoim pacjentom poddawanie się zarówno chemio- jak i radioterapii. Nie jest bowiem możliwe, aby pacjent wyzdrowiał, jeśli jego odporność zostanie zrujnowana, czy też jeśli jego wątroba i nerki zostaną zniszczone. W myśl zasady Hipokratesa: „primum non nocere”, lekarz powinien leczyć nie szkodząc pacjentowi. Niestety wiele współczesnych akademickich metod leczenia jest szkodliwych dla zdrowia chorego. Chemio- i radioterapia należą właśnie do tych terapii konwencjonalnych, które „po pierwsze: szkodzą”. Uszkadzają nie tylko te chore, ale i te zdrowe komórki organizmu.

Abstrahując od stricte rakotwórczego działania chemioterapii i radioterapii, pacjenci powinni być świadomi, że istnieje jeszcze inne niebezpieczeństwo z nimi związane. Otóż podczas chemioterapii tylko część leku jest metabolizowana („wprowadzana do akcji”). Pewną część organizm stara się za wszelką cenę unieszkodliwić (bo jak już wiemy każdy chemioterapeutyk jest trucizną). To unieszkodliwienie polega na tym, że układ odpornościowy magazynuje część chemioterapeutyku w tkankach, np. w tkance tłuszczowej. I to właśnie bardzo komplikuje późniejsze zastosowanie skutecznych metod leczenia, gdyż wiele z nich rozpoczyna się zwykle od detoksykacji.

Detoksykacja czyli odtruwanie ma za zadanie „wypłukać” z organizmu wszelkie zalegające tu i ówdzie trucizny. Jeśli detoksykacja prowadzona jest w trakcie lub po chemioterapii, do krwioobiegu dostają się dodatkowe, zmagazynowane lub przeznaczone do zmagazynowania chemioterapeutyki. Przez to ilość oraz stopień toksyczności substancji chemioterapeutycznych znacznie się zwiększa. W ciężkich przypadkach zatrucie krwi może spowodować śmierć (poprzez zatrucie wątroby).

Każda osoba rozpoczynająca dietę dr Budwig musi pamiętać, że dieta ta działa silnie oczyszczająco oraz, że Dr Budwig, podobnie jak i inni lekarze stosujący metody alternatywne w leczeniu raka (np. prof. Anatol Rybczyński, dr Max Gerson itd.) zdecydowanie zabraniali swoim pacjentom poddawania się chemio- i radioterapii . W przypadku niepodporządkowania się temu zakazowi dr Budwig odmawiała kontynuowania leczenia.

Możliwość komentowania została wyłączona.