Zmiany wprowadzone w Regulaminie z dnia 05.01.2019

  1. W dziale II wyedytowano definicję Komentarza oraz Użytkownika.
  2. W dziale III punkt 3 rozdzielono na punkt 3 i 4.
  3. W dziale IV doprecyzowano rodzaj usług oferowanych przez Wydawcę (punkty 1-5), punkt 6 o charakterze treści zawartych na blogu oraz zastrzeżono prawo Wydawcy do rezygnacji z publikacji komentarza bez podania przyczyny (punkt 7.3)
  4. W dziale V postanowienia rozszerzono także na Autorów, wyedytowano przykładowy sposób przekazania dzieła do publikacji oraz doprecyzowano sposób obowiązkowego zalinkowania cytatu.
  5. W dziale VI doprecyzowano, jakie dane może zbierać Wydawca.
  6. W dziale VIII skreślono punkt mówiący o rozsyłaniu informacji mailowej o zmianach Regulaminu do Użytkowników.