Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

ZAŁĄCZNIK C: Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Niniejsza Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi integralną część Regulaminu. Możesz korzystać z naszego Bloga tylko pod warunkiem pełnej akceptacji warunków Regulaminu, w tym warunków opisanych w Informacji o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Mając na uwadze maksymalne bezpieczeństwo Użytkowników, Wydawca bloga internetowego www.primanatura.pl uprzejmie przypomina Użytkownikom, że:

  1. Działanie sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.
  2. Wydawca Bloga nie ma wpływu na działanie i dostępność sieci Internet.
  3. Korzystanie z komunikacji elektronicznej w sieci Internet jest narażone na ingerencję osób trzecich.
  4. Wydawca Bloga podejmuje ciągłe działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji oraz usprawniające korzystanie ze Bloga, zastrzega jednak, że nie ma możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.
  5. Do najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców).
  6. Każdy użytkownik korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet powinien zadbać o własne bezpieczeństwo przez zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami oraz przez zachowanie w poufności swoich danych osobowych w tym loginów i haseł do serwisów internetowych.
  7. Wydawca Bloga nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie haseł i loginów.